CasaVaida.com este administrat de s.c. Vaida Media s.r.l. cu sediul în Cluj-Napoca, Aleea Peana, nr.17, ap.26, jud. Cluj, cod 400541, ROMÂNIA, J12/1249/2012, CIF: 30170430, capital social 200 ron,cod IBAN: RO68 BTRL 0130 1202 A225 72XX, deschis la Banca Transilvania